Vainoatko ex-puolisoasi?

Herättääkö parisuhteen päättyminen sinussa häpeää, mustasukkaisuutta tai vihaa?

mustatuntuu-teksti

iteenkoskaan-tekstit

 

Tällaiset kokemukset ja tunteet saattavat johtaa ex-puolison vainoon.

 

Vainoaminen on vuoden 2014 alusta lukien rikos (RL 25 7 a)

Vainoamiseen syyllistyy se, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Vainoamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos.

 

Vainoaminen on lähisuhdeväkivaltaa, joka koostuu useista erilaisista henkisen- ja fyysisen väkivallan muodoista. Lue lisää.

 

Viestintärauhan rikkomiseen (RL 24 1a) syyllistyy se, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Säännös laajentaa häirintäviestinnän rangaistavuutta kotirauhaa häiritsevästä puhelin- ja matkapuhelinhäirinnästä muihinkin viestintävälineisiin, eikä rangaistavuus ole enää sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä. Viestintärauhan rikkominen on asianomistajarikos.

 

Käy lukemassa  täällä mitä tulee huomioida, jottei vainoaisi digitaalisesti.

 

vainokapeuttaa-tekstit_valko

Vainoajan elämä kapeutuu  monella tavalla. Vainoaminen kuluttaa valtavasti aikaa muilta elämän osa-alueilta, kuten työltä, ihmissuhteilta ja harrastuksilta. Seuraksena voi olla työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksia. Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys heikkenee. Vainoaminen kerryttää rikosrekisteriä. Vanhemmuus joutuu koetukselle ja usein vääristyy. Vainoajat ovat usein masentuneita ja itsetuhoisia.

Suhde lapsiin kärsii. Vainossa lapset joutuvat elämään pelon ilmapiirissä ja jatkuvassa stressitilassa. Lapset joutuvat herkästi vainon välineiksi. Lasten elinpiiri kapenee ja myös heidän roolinsa perheessä vääristyvät.

 

Mikä auttaisi sinua elämässä eteenpäin?

 

kolmevuottasitten-teksti

Apua kannattaa hakea!

Ota yhteyttä  esim. paikkakuntasi kriisikeskukseen, sosiaali-tai terveydenhuoltoon, JUSSI-työhön. Käy myös tutustumassa Nettiturvakotiin  ja Neuvokeskukseen, sekä kattavaan Apuaeroon.fi portaaliin